Artykuły

Sprawozdanie z XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 115-122
Data publikacji online: 20 grudnia 2016

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z XVII Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej  

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 1, s. 103-107
Data publikacji online: 20 marca 2016