Bernardeta Raczkiewicz

O JĘZYKU

Sortuj według

Evolution of language

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 11-16
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

Clippings

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 17-20
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

The uses of ‘like’

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 21-25
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

Classified ads

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 27-31
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

Euphemisms

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 33-37
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

Metaphors

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 39-45
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

O LITERATURZE

Aphorisms

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 107-115
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016