Artykuły

Facebook jako element zarządzania strategicznego czy kula u nogi nadawców? Przykład Estonii i Polski

Zarządzanie Mediami, 2015, Tom 3, Numer 3, s. 181–196
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/23540214ZM.15.009.4869