Artykuły

Rozważania o krajobrazie kulturowym Japonii

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 51-62
Data publikacji online: 19 maja 2016
DOI 10.4467/23538724GS.16.005.5008

Orzecznictwo

Kompetencje organu konserwatorskiego do wydania decyzji  na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a wpis do rejestru – analiza przypadku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 107-118
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.006.9767