Artykuły

Wokół problematyki śmierci mózgowej w antropologii medycznej

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 4, s. 307–316
Data publikacji online: 7 maja 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.020.5197