Artykuły

Okoliczności powstania i przydatność wojskowa mapy Descriptio Ducatus Polocensis Stanisława Pachołowieckiego (1580)

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 1 (42), s. 75–126
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.003.7892

Ryciny prezentujące kampanię połocką 1579 r. jako jednolita kompozycja kartograficzna

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 1 (42), s. 157–191
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.005.7894

Między naukową recenzją a jej symulacją

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, s. 407–445
Data publikacji online: 25 listopada 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.019.5859

Ofensywa Holenderskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej w Brazylii w latach 1634-1636

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 685–702
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.035.5337

O instytucji dożywocia na przykładzie małżeństwa Jana Klemensa i Izabeli Branickich

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 39-66
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.003.5075