Artykuły

Opłaty dodatkowe za zakupy wina w państwie Zakonu Krzyżackiego na przełomie XIV i XV wieku

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 19-53
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.15.001.6374