Artykuły

Opłaty sądowe w mniejszych miastach Prus Królewskich w XVIII wieku

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 54-64
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.15.002.6375

Recenzje

Recenzja: S. Salmonowicz, Polnische Preussen oder Westpreussen. Ausgewählte Studien, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2018, ss. 159

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 627-631
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.032.11650