Jagoda Załęska‑Kaczko

Artykuły

Ustawodawstwo podatkowe w Wolnym Mieście Gdańsku w zakresie budownictwa mieszkaniowego – wybrane zagadnienia

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 164-177
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.15.007.6380