Artykuły

Administracja publiczna w Holandii. Dynamika zmian i relacje między światem polityki a urzędnikami

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 162–178
Data publikacji online: 2015

Nauka o administracji

Demokracja partycypacyjna w Holandii na poziomie lokalnym. Analiza wybranych przykładów

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 280–293
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.016.7067