Artykuły

Transkuturowość: od koncepcji Wolfganga Welscha do Transkulturowej historii literatury

Wielogłos, 2015, Numer 4 (26), s. 87–107
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.034.5151