Artykuły

Baltazar Wilga Godzimirski – ostatni komisarz kozacki Rzeczypospolitej (1692–1699)

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 327-334
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.012.5061