Artykuły

Wojna szarpana doby „potopu” – doświadczenia szwedzkie

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 737–742
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.037.5339

Itinerarium Karola XII – problemy badawcze  

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 335-342
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.013.5062