Artykuły

µ-XRPD investigations of pigments in 17th-century panel paintings from Gdańsk and the northern region of Poland

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 21–32
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.003.5381

Konserwacja zabytków

Obraz ,,Alegoria życia” z kolekcji prof. Litewskiego, Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu. Historia, technologia i technika

Opuscula Musealia, Volume 25 (2017), Volume 25, s. 189-208
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.016.9613