Artykuły

Różnorodność artystyczna Jana Matejki na podstawie badań fizykochemicznych obrazów „Rejtan. Upadek Polski” (1866) i „Batory pod Pskowem” (1872)

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 121–131
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.011.5389