Artykuły

Uwarunkowania wdrożenia koncepcji Lean Service  w polskich szkołach wyższych

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 1 (33), s. 51-64
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.005.4939