Artykuły

Centres of civic activity and the idea of the city

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 12-A (27) 2015, s. 259-272
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.381.5000