Artykuły

Milan’s urban nodes – an example of a polycentric city

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 12-A (27) 2015, s. 285-302
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.383.5002