Artykuły

Kościoły rzymskokatolickie międzywojennego Wołynia: ich powstanie i zachowanie w kontekście pamięci/zapomnienia

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 3, s. 243-261
Data publikacji online: 11 lipca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.016.5070