Jana A. Nováková

Informacje o autorze:

Redaktor rocznika „Parrésia. Revue pro východní křesťanství” Kapelan szpitala uniwersyteckiego w Ołomuńcu.

Artykuły

Prawosławie, czyli poszukiwanie własnej tożsamości przez mniejszość eklezjalną  na terenach Czechosłowacji

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 3, s. 285-293
Data publikacji online: 11 lipca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.018.5072