Informacje i sprawozdania konferencyjne

Sortuj według

International collaboration in the history of science of Central Europe

Studia Historiae Scientiarum, XIV (2015), s. 347-353
Data publikacji online: 27 czerwca 2016
DOI 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.017.5273