Artykuły

W poprzednim sezonie… Krótka historia amerykańskiego serialu telewizyjnego

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 1 (225), s. 16–31
Data publikacji online: 29 czerwca 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.16.002.5179