Artykuły

HBO – wzorzec współczesnej telewizji jakościowej

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 1 (225), s. 32–50
Data publikacji online: 29 czerwca 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.16.003.5180

Czarny smutek. Strategia autorska Nica Pizzolatto w „Detektywie”

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 1 (225), s. 81–95
Data publikacji online: 29 czerwca 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.16.006.5183