Artykuły

Skyler-hating, bad fans i team Walt. Próby zrozumienia fanowskiej recepcji „Breaking Bad”

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 1 (225), s. 96–107
Data publikacji online: 29 czerwca 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.16.007.5184