Artykuły

Edwardiańskie gorsety na nowe czasy. W gościnie w Downton Abbey

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 1 (225), s. 108–122
Data publikacji online: 29 czerwca 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.16.008.5185