Artykuły

Ruchy społeczne na rzecz nauki. Przegląd subiektywny polskich inicjatyw ostatniej dekady

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 163–178
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.013.5365