Artykuły

A Numerical Model of Transient Pipeline Operation

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 1-M (1) 2016, s. 231-242
Data publikacji online: 26 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.023.4987