Artykuły

Typy męczenników i wzory męczeństwa w szyickim islamie

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 37-56
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.002.9360

Koncepcje człowieka

Człowiek w systemach uczenia się kultury – problem kształcenia elit

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2015, Tom XI , s. 21-37
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.002.6442

Tradycja i problemy geokultury

Interpretacje i reinterpretacje pojęcia i zjawiska wolności w ujęciu rosyjskiej inteligencji pierwszej połowy XIX w. w perspektywie mechanizmów rozwoju kultury

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2015, Tom XI , s. 89-106
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.007.6447

Pojęcia naród, tradycja narodowa

Rosyjska kultura wobec postępu i modernizacji w świetle semantyki pojęć „naród” i „wolność”

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2015, Tom XI , s. 139-152
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.010.6450