SŁOWIANIE W PRZESTRZENI CHRZEŚCIJAŃSTWA

Sortuj według

Богословие государства и вопросы геокультуры

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 155-163
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.011.7881

Kultura masowa w Rosji

Najnowsza rosyjska krytyka kultury masowej. Kierunki i tendencje

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 81-95
Data publikacji online: 16 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.005.6458

Tradycja i problemy geokultury

Globalizacja versus misjonizm. Konfrontacja geokultury zachodniej i rosyjskiej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2015, Tom XI , s. 67-73
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.005.6445