Artykuły

Diego de Torres – losy niepokornego Metysa z Nowej Grenady  

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 521–536
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.025.5222