Artykuły

Modern methods of teaching engineers studying environmentally friendly composites

Czasopismo Techniczne, 2015, Mechanika Zeszyt 4-M (26) 2015, s. 81-92
Data publikacji online: 22 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.369.4860