Artykuły

Partnerska współpraca pracowników administracji publicznej i obywateli w partycypacyjnym kształtowaniu polityk środowiskowych – przykład Mandated Participatory Planning  

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), s. 109-119
Data publikacji online: 7 września 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.009.5172

Znaczenie tożsamości metropolitalnej na przykładzie działań planistycznych Poznania

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 35-45
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.004.3434