Artykuły

Moda i podróbki – funkcjonowanie rynku podrabianych produktów w Polsce i na świecie – analiza zjawiska  

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), s. 121-133
Data publikacji online: 7 września 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.010.5173