Artykuły

Sponsoring innowacyjnych wydarzeń w obszarze muzyki klasycznej na przykładzie projektu the met live in hd

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 1, s. 39–54
Data publikacji online: 22 września 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.004.5214

Transmisje spektakli operowych w kontekście kształtowania polityki kulturalne

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), s. 135-144
Data publikacji online: 9 września 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.011.5174