Artykuły

Ukraiński naród radziecki - kilka uwag z perspektywy wielokulturowej. Cz. 1

Prace Etnograficzne, Tom 39, s. 27-36
Data publikacji online: 1 czerwca 2011
DOI 10.4467/22999558.PE.11.001.0930

Ukraiński naród radziecki - kilka uwag z perspektywy wielokulturowej. Cz. 2.

Prace Etnograficzne, Tom 40 , s. 43-52
Data publikacji online: 17 grudnia 2012
DOI 10.4467/22999558.PE.12.002.0934