Artykuły

Specyfika rehabilitacji i opieki geriatrycznej pacjentów po 60 roku życia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 1, s. 58-62
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.009.5571