Artykuły

The Renaissance of Political Realism in Early Modern Europe: Giovanni Botero and the Discourse of “Reason of State”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 2, s. 187–210
Data publikacji online: 19 września 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.009.5329