Katarzyna Zawodnik

Artykuły

Baśń o Kopciuszku w odbiorze dorosłych czytelników. Próba empirycznego badania recepcji

Wielogłos, 2016, Numer 1 (27), s. 83–98
Data publikacji online: 20 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.005.5359