Urszula Łosiowska

Artykuły

Baśń jako metafora całości ludzkiego doświadczenia. O książce Jadwigi Wais Bracia Grimm i Siostra Śmierć

Wielogłos, 2016, Numer 1 (27), s. 99–109
Data publikacji online: 20 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.006.5360