Artykuły

The Borders of Western Boyko Land

Prace Etnograficzne, Tom 39, s. 1-25
Data publikacji online: 1 czerwca 2011
DOI 10.4467/22999558.PE.11.003.0932

Recenzja książki Elżbiety Jodłowskiej i Mirosława Mąki, Pishtaco. Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2016, 243 s.

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 1, s. 117-123
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.006.8687