Artykuły

Wpływ rozwiązań prawnych wybranych państw na skuteczność nabycia własności nielegalnie pozyskanych zabytków archeologicznych

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 203-214
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.013.5247