Artykuły

Simulation of process lines in MICROSOFT EXCEL nitric acid production

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 2-M (3) 2016, s. 55-70
Data publikacji online: 19 września 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.094.5493