Artykuły

Dyspergowanie gazu i ciała stałego w cieczy przez niezależnie napędzane mieszadła

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 129-139
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.076.6433

The circulation of liquid in the mixing vessel equipped with different dual impellers

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 2-M (3) 2016, s. 81-96
Data publikacji online: 19 września 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.096.5495