Artykuły

Modelowanie transportu masy w procesie usuwania wody z komórek materiałów włóknistych poprzez dystrybucję ciśnienia

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 123-128
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.075.6432

Regeneration and utilisation rotary systems of waste technological liquids

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 2-M (3) 2016, s. 123-128
Data publikacji online: 19 września 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.099.5498