Piotr Seweryn

Artykuły

Dynamic modeling of controlled operation of solar system in ECOSIMPRO

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 2-M (3) 2016, s. 129-138
Data publikacji online: 19 września 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.100.5499