Andrzej Heryan

CV:

Zakład Naukowo Badawczy ECO-HERA

Artykuły

Environmental interaction assessment of VOC’s emission from printing plant hot rotary heat-set

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 2-M (3) 2016, s. 159-166
Data publikacji online: 19 września 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.104.5503