Łukasz Wawszczak

CV:

Zakład Naukowo Badawczy ECO-HERA

Artykuły

Ocena oddziaływania na środowisko pracy emisji lzo w warunkach awaryjnej pracy instalacji ippc

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 141-149
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.077.6434

Environmental interaction assessment of VOC’s emission from printing plant hot rotary heat-set

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 2-M (3) 2016, s. 159-166
Data publikacji online: 19 września 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.104.5503

Work safety interaction assessment of VOC’s emission under emergency work of IPPC installation

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 2-M (3) 2016, s. 207-215
Data publikacji online: 19 września 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.109.5508