Artykuły

The performance of the rushton turbine eccentrically positioned in a mixing vessel. Part I: the qualitative CFD analysis

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 191-196
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.100.6576

Modelowanie matematyczne wymiany ciepła i masy w procesie pokrywania cząstek w złożu fluidalnym

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 189-196
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.059.6370

Modeling the combined polymerization and drying of polyacrylamide prepolymer

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 2-M (3) 2016, s. 167-174
Data publikacji online: 19 września 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.105.5504