Paweł Noszczyk

Artykuły

Application of the active ir thermography for the detecion of non-uniformity of materials in building partitions

Czasopismo Techniczne, 2015, Budownictwo Zeszyt 4-B (28) 2015, s. 9-14
Data publikacji online: 28 września 2016