Maja Bartoszek

Informacje o autorze:

Datacomp sp. z o.o.

Artykuły

Selected problems of bim -based planning of construction works – case study

Czasopismo Techniczne, 2015, Budownictwo Zeszyt 4-B (28) 2015, s. 153-163
Data publikacji online: 28 września 2016